Xây dựng phương án bảo vệ

Bảo vệ tài liệu và thông tin

Một trong những tiêu chí để đánh giá về chất lượng của công ty dịch vụ bảo vệ chính là xem phương án bảo vệ mà công ty đó trình bày với khách hàng có phù hợp, chi tiết và thực hiện có hiệu quả hay không. Vậy làm thế nào để xây dựng được một phương án bảo vệ tốt cho công ty, doanh nghiệp. Bảo vệ Yuki Sepre24 chia sẻ trong bài viết dưới đây.  

Mục đích xây dựng phương án bảo vệ cho công ty, doanh nghiệp 

Xây dựng phương án bảo vệ là một văn bản nhằm đánh giá tình hình của mục tiêu cần bảo vệ qua đó đưa ra các nội dung cần bảo vệ, lên kế hoạch để thực hiện bảo vệ các nội dung đó cùng những yêu cầu cụ thể đối với các đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, văn bản này cũng sẽ dự trù trước một số tình huống khẩn cấp và cách xử lí.

Xây dựng phương án bảo vệ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đảm bảo an ninh trật tự cho công ty/doanh nghiệp.

Xây dựng phương án bảo vệ để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

Xây dựng phương án bảo vệ giúp người quản lí và các nhân viên bảo vệ hiểu về vai trò của bản thân và phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân. Bên cạnh đó, khi các tình huống được phương án dự trù xảy ra, thì dựa vào cách xử lí đã cũng được đề cập trong đó để giải quyết nhanh chóng, hạn chế thiệt hại xảy ra

Xây dựng phương án bảo vệ giúp người quản lí và các nhân viên bảo vệ hiểu về vai trò của bản thân và phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân
Xây dựng phương án bảo vệ giúp người quản lí và các nhân viên bảo vệ hiểu về vai trò của bản thân và phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân

Đánh giá tính chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ

Khi khách hàng là các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tìm đến công ty dịch vụ bảo vệ thì cái để họ quyết định lựa chọn hay không chính là dựa vào xây dựng phương án bảo vệ mà công ty đó trình bày có phù hợp và có chất lượng hay không.

Xây dựng phương án bảo vệ làm cơ sở cho việc đàm phán với khách hàng về hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Căn cứ vào nội dung của phương án tỉ mỉ và chất lượng đến đâu mà công ty và người sử dụng có thể thỏa thuận với nhau về giá dịch vụ hoặc các điều khoản liên quan khác.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng 

Trong quá trình hai bên thực hiện nội dung hợp đồng dịch vụ bảo vệ nếu xuất hiện mâu thuẫn hoặc có sự việc ngoài ý muốn xảy ra thì căn cứ vào nội dung của xây dựng phương án bảo vệ để xác định trách nhiệm cũng như giải quyết cho phù hợp. Do phương án này đã có sự nhất trí của cả hai bên từ khi kí hợp đồng. 

Hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ 

Trong phần này, bảo vệ Yuki Sepre24 sẽ tập trung trình bày về cách để xây dựng một phương án bảo vệ doanh nghiệp, công ty hợp lí, khả thi đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Đánh giá tình hình mục tiêu bảo vệ

Để trở thành bản phương án bảo vệ phù hợp nhất thì bản thân bản kế hoạch đó phải được xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đối tượng cần bảo vệ trên thực tế,

Chính vì thế nội dung đầu tiên mà bản phương án bảo vệ cần đề cập đến chính là tình hình của mục tiêu cần bảo vệ. Trên cơ sở các tình hình này mới có thể lên kế hoạch bảo vệ chi tiết.

Thông thường xây dựng một bản phương án bảo vệ một công ty/doanh nghiệp sẽ cần đánh giá tình hình thực tế của các nội dung sau:

 • Đánh giá vị trí địa lí của công ty/doanh nghiệp cần bảo vệ. 

Thu thập thông tin, đo đạc số liệu về khu vực đia lí mà công ty, doanh nghiệp đo tọa lạc về hướng, khí hậu, các địa hình xung quanh công ty/doanh nghiệp đó

 • Đánh giá về quy mô của công ty, doanh nghiệp.

Diện tích các khu vực cần sự kiểm soát của bảo vệ: văn phòng, nhà máy và khuôn viên xung quanh; thống kê số lượng cán bộ công nhân viên; Thống kê về các loại tài sản, hệ thống máy móc cần kiểm soát; Ước tính lượng người ra vào hàng ngày.

 • Đánh giá về kiến trúc, cơ cấu phân bổ tài sản, công việc của công ty, doanh nghiệp. 

Yêu cầu được cung cấp bản vẽ kiến trúc, sơ đồ điện, nước, phòng ban của công ty, doanh nghiệp; đánh giá tình trạng của các hệ thống: tường, rào xung quanh khuôn viên; các loại cổng, cửa và khóa; hệ thống đèn, điện, camera theo dõi có hoạt động tốt không, cần phải sửa chữa, bổ sung gì không.

 • Đánh giá về tình hình an ninh trong nội bộ doanh nghiệp.

Thành phần cán bộ công nhân viên, môi trường làm việc và xung quang khu vực doanh nghiệp ở trạng thái an toàn hay dễ có nguy cơ mất ổn định về an ninh đồng thời tìm hiểu về tình hình tệ nạn, tội phạm ở khu vực xung quanh công ty, doanh nghiệp.

 • Thu thập một số thông tin khác có liên quan. 

Về quan hệ của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước;

Đã từng có dịch vụ bảo vệ nào trước đó và lý do phải thay đổi công ty dịch vụ bảo vệ.

Những yêu cầu cụ thể của chủ quản đối với công tác bảo vệ.

Nội dung của xây dựng phương án bảo vệ

Đây là phần quan trọng của phương án bảo vệ đóng vai trò diễn giải tất cả từ các cách sắp xếp lực lượng bảo vệ, nhiệm vụ bảo vệ đối với từng khu vực trong công ty, doanh nghiệp cho đến nhiệm vụ của từ vị trí bảo vệ. 

Ngoài ra còn là sự thống nhất trong việc quản lí lực lực bảo vệ như nguyên tắc xử lí tình huống, quy trình làm việc và báo cáo…. cũng như lên danh sách các thiết bị, công cụ cần được doanh nghiệp, công ty hỗ trợ để thực hiện công việc.

Mỗi một nội dung nêu trên đều cần được trình bày trong phương án bảo vệ theo các tiêu chí như sau để khách hàng dễ theo dõi, nắm bắt.

Thời gian và bố trí lực lượng bảo vệ

Thời gian làm việc: Nêu rõ thời gian của các ca làm việc, thời gian giao ca, thời gian nghỉ ngơi, thời gian đi tuần tra. 

Bố trí lực lượng bảo vệ:

 • Nêu rõ những khu vực nào trong công ty, doanh nghiệp cần có bảo vệ, số lượng bảo vệ tại mỗi khu vực. 
 • Số lượng bảo vệ trong mỗi ca làm việc, đặc biệt là bảo vệ làm ca đêm
 • Nhiệm vụ đối với từng khu vực bảo vệ

Trong công ty, doanh nghiệp mỗi một phòng ban, khu vực có những đối tượng cần bảo vệ khác nhau với những yêu cầu bảo vệ khác nhau. Trong đó phần lớn các khu vực cần nhân viên bảo vệ sẽ có các nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, khu vực gửi giữ phương tiện giao thông của khách hàng, cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, công ty.

 • Tổ chức, quản lí khu vực giữ xe một cách gọn gàng, khoa học
 • Đảm bảo sự an toàn của tất cả các phương tiện
 • Tránh sự nhầm lẫn trong việc lấy các phương tiện ra vào khu vực daonh nghiệp, công ty

Thứ hai, khu vực văn phòng.

 • Đảm bảo việc thực hiện nội quy do doanh nghiệp, công ty đặt ra
 • Giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực văn phòng
 • Sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Thứ ba, khu vực nhà máy, nhà xưởng sản xuất.

 • Đảm bảo tình hình trật tự an ninh trong quá trình công nhân viên vận hành dây chuyễn sản xuất;
 • Bảo vệ tình trạng của các thiết bị, dây chuyển sản xuất trong toàn bộ thời gian kể cả lúc hoạt động hay không hoạt dộng
 • Sẵn sàng xử lí trong trường xảy ra các tình trạng không bình thường hay khẩn cấp…

Thứ tư, khu vực kho hàng. 

 • Kiểm soát việc ra vào và giấy tờ xuất nhập kho hàng.
 • Đảm bảo tình trạng an toàn, môi trường tiêu chuẩn để lưu trữ hàng hóa

Nhiệm vụ của từng vị trí bảo vệ

Các nhiệm vụ cụ thể của nhân viên bảo vệ được nêu trong phương án bảo vệ cần chi tiết và đầy đủ và khả thi nhằm gây ấn tượng với khách hàng về sự chuyên nghiệp của công ty dịch vụ bảo vệ.

Sau đây là một số nhiệm vụ nên được đề cập trong phương án bảo vệ 

 • Các công việc nhằm giữ gìn trật tự an ninh
 • Theo dõi, kiểm soát ra vào của cán bộ công nhân viên.
 • Chịu trách nhiệm việc đóng – mở cửa, cổng nơi làm việc. Trong thời gian làm việc, đảm bảo cổng, cửa luôn đóng và chỉ mở khi cần thiết: có khách hàng, lãnh đạo đến…..Trường hợp người say rượu bia, mang theo hung khí nguy hiểm hoặc các chất dễ cháy nổ
 • Hướng dẫn người đến công ty, doanh nghiệp đăng kí việc ra vào và liên hệ với người phụ trách theo quy trình, ghi chép, lưu giữ đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi việc ra vào.
 • Không tiếp khách, hoặc người lạ mặt vào công ty lúc ban đêm.
 • Giữ thái độ tôn trọng, lịch sự, nhiệt tình, niềm nở với người đến công ty, doanh nghiệp. 
 • Kiểm soát, theo dõi các phương tiện ra vào công ty, doanh nghiệp, hướng dẫn vị trí đỗ xe để các phương tiện trong bãi để xe được sắp xếp ngay ngắn.
 • Giám sát và kịp thời cập nhật vào sổ theo dõi: việc xuất – nhập- di chuyển hàng hóa, vật tư, nguyên liệu và các giấy tờ cho phép các việc trên phải đúng mẫu, có chữ kí của người quản lí (nhiệm vụ này dành cho các nhân viên bảo vệ tại khu vực kho hàng)
 • Đi tuần tra theo từng khung giờ cố định hoặc đột xuất trong giờ làm việc và cả sau khi kết thúc giờ làm việc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các trường hợp vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của công ty, doanh nghiệp, lập biên bản những trường hợp vi phạm, hoặc báo cáo, hỗ trợ việc xử lí vi phạm với ban Lãnh đạo hoặc Cơ quan chính quyền địa phương.
 • Chịu trách nhiệm mở hệ thống đèn chiếu sáng của công ty vào buổi tối để thuận tiện việc giám sát tình hình an ninh và việc tuần tra, khi trời sáng thì có trách nhiệm đi tắt các hệ thống đó.
 • Thường xuyên kiểm tra tình hình các thiết bị, công cụ, dụng cụ, dây chuyển sản xuất là tài sản của công ty, ngăn chặn mọi hành vi cố tình phá hoại gây thiệt hại cho các tài sản đó và đề xuất biện pháp sửa chữa, khắc phục khi có thiệt hại xảy ra với các tài sản.

Các nhiệm vụ nhằm đảm bảo việc tuân thủ nội quy, quy định của donh nghiệp.

 • Theo dõi về thời gian đi làm của CBCNV theo quy định của công ty và theo yêu cầu của Ban giám đốc.
 • Theo dõi phát hiện các trường hợp vi phạm nội quy như: Không đeo thẻ, bảng tên….không mặc đồng phục (theo quy định của công ty)
 • Các nhiệm vụ nhằm thực hiện việc phòng cháy chữa cháy (PCCC)
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, tuân thủ các Quy định về công tác an toàn về PCCC.
 • Ngăn chặn việc mang các chất dễ phát sinh nguồn nhiệt, vũ khí, hung khí vào khuôn viên công ty, doanh nghiệp.
 • Hàng tuần, tháng kiểm tra hệ thống PCCC, có báo cáo đề xuất và yêu cầu bổ sung thay thế các thiết bị PCCC tại chỗ.
 • Trực tiếp chữa cháy hoặc chỉ huy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.

Các nhiệm vụ khác:

 • Hỗ trợ bảo vệ sự an toàn Ban Giám Đốc, CBCNV và khách hàng khi được yêu cầu.
 • Tiếp nhận và chuyển bưu phẩm, bưu kiện, thư báo, công văn giấy tờ.
 • Tham gia sơ cấp cứu người bị nạn khi có tai nạn lao động xảy ra.
 • Báo cáo phòng HCNS và ban giám đốc về công tác bảo vệ theo tiêu chí hàng tuần, hàng tháng. Nếu gặp khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ thì có thể đề xuất cách giải quyết.

Yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ

Để thực hiện được tất cả các nhiệm vụ được nêu trong phương án bảo vệ đòi hỏi phải có lực lượng bảo vệ đượv tuyển chọn, huận luyện theo quy trình, được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên nghiệp như sau: 

 • Có kiến thức về pháp luật Việt Nam.
 • Có kĩ năng quan sát, theo dõi, kiếm tra chặt chẽ, tuần tra, canh gác các đối tượng cần bảo vệ. 
 • Rèn luyện được kĩ năng phát hiện và khắc chế các vi phạm pháp luật, các hành vi xâm phạm trật tư an ninh.
 • Biết ít nhất một loại võ thuật hoặc các kĩ năng phòng thân, phòng thủ. Bởi bảo vệ là một công việc có thể gặp nguy hiểm trong khi làm việc. 
 • Biết cách sử dụng công cụ, thiết bị hỗ trợ và phương tiện thông tin (như gậy, súng điện, bộ đàm, camera…).
 • Biết cách sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ.
 • Biết các sơ cấp cứu một số vết thương phổ biến.

Cách liên hệ với công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24

Để liên hệ và làm việc tại Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 rất đơn giản, mọi người chỉ cần thực hiện bốn bước theo những hướng dẫn dưới đây:
 • Bước 1: Gọi điện tới Hotline 0936 123 338 để yêu cầu tư vấn miễn phí. (Đường dây nóng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
 • Bước 2: Thống nhất hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai phía.
 • Bước 3: Triển khai hợp đồng
Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ xây dựng và đưa cho khách hàng duyệt về phương án bảo vệ mục tiêu, cũng như nhân sự ở các vị trí. Sau khi có sự nhất trí với khách hàng, Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ tiến hành triển khai bảo vệ mục tiêu theo thỏa thuận ban đầu.
 • Bước 4: Giữ kết nối và phối hợp
Tùy tình hình thực tế trong quá trình bảo vệ mục tiêu Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ liên tục chăm sóc, bám sát để điều chỉnh các yếu tố chưa hợp lí trong quá trình tiến hành bảo vệ mục tiêu. Tất cả nỗ lực của chúng tôi nhằm không phụ sự tin tưởng của khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ Bảo vệ YUKI SEPRE24!

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24