Huấn luyện PCCC cho nhân viên bảo vệ Yuki Sepre24

Lớp tập huấn PCCC cho nhân viên bảo vệ YUKI SEPRE24

* Tiêu lệnh chữa cháy:

–      Khi sảy cháy báo động gấp.

–      Cúp cầu dao điện nơi sảy cháy.

–      Dùng bình chữa cháy, cát và nước để dập tắt.

–      Điện thoại số 114 đội chữa cháy chuyên nghiệp.

* Các loại chất chữa cháy thông dụng, tính năng và tác dụng của từng loại:

        Có 5 loại chất chữa cháy thông thường, có tính năng và tác dụng khác nhau. Cụ thể là:    

1. Thứ nhất là nước, thường cá sẵn trong các ao, hồ, giếng, bể chứa…có tác dụng chữa cháy:

–      Dùng chữa cháy các chất rắn như gỗ, nhựa…

–      Chữa cháy một số chất lỏng và chất khí cháy khi có đủ điều kiện, trong trường hợp đặc biệt phải có quyết định của chỉ huy chữa cháy.

–      Nước không dùng chữa cháy các thiết bị điện, kim loại hoạt tính cao như Na, K, Ca, đất đèn… và những đám cháy có nhiệt độ trên 1700ºC, không sử dụng nước chữa cháy xăng, dầu khi không có đủ điều kiện.

2. Thứ hai là cát, cũng như nước, đây là vật liệu phổ biến và sử dụng đơn giản.

–      Tác dụng chữa cháy của cát là làm ngạt dẫn đến ngừng trệ đám cháy, tức là tách đám cháy với oxy. Đối với chất lỏng cháy, cát còn có tác dụng ngăn lây lan đám cháy.

–      Tuy nhiên, cát phải được chuẩn bị trước ở các bể, hố cùng với các phương tiện như xô, xẻng khi cần có thể sử dụng được ngay.

3. Thứ ba là bọt chữa cháy, hiện nay có 2 loại bọt: là bọt hoà không khí và bọt nước. Tác dụng chữa cháy:

–      Cách ly bề mặt giữa các chất cháy và không khí, hạn chế bốc hơi (lùa lạnh) chất cháy.

–      Dùng chữa cháy chất lỏng như xăng, dầu, chữa cháy hầm dầu, đường hầm, hầm nhà…

–      Không được sử dụng bọt chữa cháy để chữa cháy các thiết bị có điện, chữa cháy các kim loại có tính hoạt động cao như đất đèn và đám cháy có nhiệt độ trên 1700ºC.

4. Thứ tư là bột chữa cháy, bột chữa cháy được bảo quản trong các bình chữa cháy, tác dụng:

–      Chữa cháy các chất, vật liệu rắn, chất lỏng, chất khí cháy.

–      Chữa cháy các thiết bị điện, không nên sử dụng chữa cháy các thiết bị điện tử.

5Thứ 5 là khí CO2 , khí CO2 được bảo quản trong các bình chữa cháy, tác dụng:

–      Chữa cháy các chất lỏng, chất rắn, chất khí cháy.

–      Chữa cháy điện có hiệu quả cao trong thể tích kín.

–      Lưu ý: Không dùng CO2 chữa cháy các đám kim loại, kiềm thổ, đám cháy có nhiệt độ trên 1000ºC, không chữa cháy điện có hiệu điện thế: U > 380KV.

Ngoài ra, trong các đám cháy nhỏ, chất cháy và các vật liệu thông thường thì có thể sử dụng một số chất chữa cháy khác như cát, đất mịn, bạt và khăn ướt…

Cách liên hệ với công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24

Để liên hệ và làm việc tại Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 rất đơn giản, mọi người chỉ cần thực hiện bốn bước theo những hướng dẫn dưới đây:
  • Bước 1: Gọi điện tới Hotline 0936 123 338 để yêu cầu tư vấn miễn phí. (Đường dây nóng hỗ trợ khách hàng 24/7 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
  • Bước 2: Thống nhất hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả hai phía.
  • Bước 3: Triển khai hợp đồng
Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ xây dựng và đưa cho khách hàng duyệt về phương án bảo vệ mục tiêu, cũng như nhân sự ở các vị trí. Sau khi có sự nhất trí với khách hàng, Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ tiến hành triển khai bảo vệ mục tiêu theo thỏa thuận ban đầu.
  • Bước 4: Giữ kết nối và phối hợp
Tùy tình hình thực tế trong quá trình bảo vệ mục tiêu Công ty Bảo vệ YUKI SEPRE24 sẽ liên tục chăm sóc, bám sát để điều chỉnh các yếu tố chưa hợp lí trong quá trình tiến hành bảo vệ mục tiêu. Tất cả nỗ lực của chúng tôi nhằm không phụ sự tin tưởng của khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ Bảo vệ YUKI SEPRE24!

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LIÊN DOANH VIỆT NHẬT YUKI SEPRE24